21.12.2022 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH 2023

Prejsť na obsah

21.12.2022 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH 2023

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v OZNAM · Štvrtok 21 Dec 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbbrigadyulovky

ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

Odovzdávanie záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2023 prebieha na Rybárskom dome, R. Nedeckého 2, nasledovne:

PIATOK           05.01.2024                                            13:30 – 16:30 HOD
PONDELOK     08.01.2024                                            13:30 – 16:00 HOD
STREDA          10.01.2024       09:00 – 12:00 HOD          13:30 – 17:00 HOD
PIATOK           12.01.2024                                            13:30 – 16:30 HOD
PONDELOK     15.01.2024                                            13:30 – 16:00 HOD

Výkazy o úlovkoch musia byť vyplnené – zosumarizované! Kto neodovzdá záznam o úlovkoch za rok 2023 v stanovenom termíne - do 15.01.2024, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre rok 2024.

Na schodišti rybárskeho domu bude umiestnená krabica na vhadzovanie záznamov o dochádzke a úlovkoch za rok 2023. Vedľa nej budú umiestnené poštové poukážky a tlačivá s pokynmi  k výdaju povolení pre rok 2024.

Styk Erich
hospodár SRZ MsO BB


Návrat na obsah