08.04.2024 | ŠKOLENIE NOVÝCH ČLENOV

Prejsť na obsah

08.04.2024 | ŠKOLENIE NOVÝCH ČLENOV

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Tajomník MsO v OZNAM · Pondelok 08 Apr 2024
Tags: blogrybybbsrzmsobbnovyrybariskolenienovychclenov

Školenie nových členov


Školenie nových záujemcov o členstvo v SRZ MsO Banská Bystrica a výkon rybárskeho práva sa uskutoční
dňa 27. 04. 2024, tj. v sobotu v Rybárskom dome na ul. Ruttkaya-Nedeckého 2, od 9:00 hod. Súčasťou školenia bude aj preskúšanie na overenie spôsobilosti pre vydanie rybárskeho povolenia a získania členstva v SRZ.

Prineste si so sebou 2,00 €/osoba na študijné materiály - zákon a stanovy.

Petrov zdar!


Návrat na obsah