Blog - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

20.05.2020 | VN RUŽINÁ MIMORIADNÝ ODLOV

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná
Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!!
Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality...
SRZ - Rada ZA | 20/5/2020

28.04.2020 | VÝDAJ POVOLENÍ

Oznámenie výboru SRZ – MsO Banská Bystrica o podmienkach výdaja povolení na rybolov na rok 2020. V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šírením Koronavírusu COVID-19 budú pre členov MsO SRZ od 16. týždňa vydávané povolenia nižšie uvedeným postupom...
Hospodár | 28/4/2020
Návrat na obsah