17.10.2023 | POKYNY PRE ŽIADATEĽOV O VYDANIE POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY

Prejsť na obsah

17.10.2023 | POKYNY PRE ŽIADATEĽOV O VYDANIE POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v OZNAM · Utorok 17 Okt 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbpretekybadinskypstruhprivlac
SRZ MsO Banská Bystrica,
Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01, Banská Bystrica
  
Pokyny pre žiadateľov o vydanie povolenia na lov hlavátky pre rok 2023 – oznam


Členovia iných organizácii SRZ:

 • Každá žiadosť o povolenie na lov hlavátky bude jeho žiadateľovi potvrdená e-mailom. Po obdržaní takéhoto e-mailu, prosíme zaslať kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a adresu na zaslanie povolenia.
 • Uhradiť sumu za povolenie na účet: SK89 0200 0000 0000 2703 3312.
 • Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko a taktiež text - povolenie na lov hlavátky a príspevok na zarybnenie.
 • Po uhradení a zaevidovaní platby na uvedený účet bude zaslané povolenie na lov hlavátky na Vami uvedenú adresu.
 • Cena povolenia: 130 € (80 € cena povolenia + 50 € príspevok na zarybnenie).
 • Povolenie obsahuje 10 vychádzok.
 • Povolenie je nutné vrátiť osobne do kancelárie MsO alebo poštou do 15.01.2024.

Cudzinci a nečlenovia SRZ:

 • Každá žiadosť o povolenie na lov hlavátky bude jeho žiadateľovi potvrdená e-mailom. Po obdržaní takéhoto e-mailu, prosíme zaslať kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a adresu na zaslanie povolenia.
 • Uhradiť sumu za povolenie na účet: SK89 0200 0000 0000 2703 3312.
 • Do správy pre prijímateľa uviesť vaše meno a priezvisko.
 • Po uhradení a zaevidovaní platby na uvedený účet bude zaslané povolenie na lov hlavátky na Vami uvedenú adresu.
 • Cena povolenia: 200 €.
 • Povolenie obsahuje 10 vychádzok.
 • Povolenie je nutné vrátiť poštou do 15.01.2024.
 • K výkonu rybárskeho práva je nutné zakúpiť na mestskom alebo obecnom úrade rybársky lístok.

Členovia SRZ MsO Banská Bystrica:

 • Každá žiadosť o povolenie na lov hlavátky bude jeho žiadateľovi potvrdená e-mailom.
 • Cena povolenia: 80 €.
 • Povolenie obsahuje 10 vychádzok.
 • Povolenie je nutné vrátiť osobne do kancelárie MsO alebo poštou do 15.01.2024.
 • Dátumy predaja povolení na lov hlavátky pre členov SRZ MsO Banská Bystrica v kancelárii MsO:
  • Pondelok 23.10.2023 od 13:30 hod. do 16"00 hod.
  • Streda 25.10.2023 od 09"00 hod. do 11"30 hod.
  • Pondelok 30.10.2023 od 13:30 hod. do 16:00 hod.

Mestský výbor SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah