RYBYBB

Prejsť na obsah
09.09.2019
BRIGÁDY
Plán brigád na druhý polrok 2019 viac tu>

03.07.2019
ZARYBŇOVANIE
26.06.2019 | Pstruh potočný trojročný - 100 kg
 • Tajovský potok - 100 kg

26.06.2019 | Pstruh dúhový dvojročný - 400 kg
 • Hron č.9c - 400 kg

24.06.2019 | Úhor európsky jednoročný ( 15 cm) - 650 ks
 • VN Badín: 200 ks
 • ZV Badín: 80 ks
 • HR Plavno: 200 ks
 • Pod Rybou: 100 ks
 • VN Tŕstie: 70 ks

23.05.2019 | Lipeň tymiánový jedenapolročný ( 12-15-cm) - 9 000 ks
 • Hron č. 9a: 2 500 ks
 • Hron č. 9b: 6 500 ks

19.05.2019 | Mrena severná jedenapolročná ( 15 cm) - 350 ks
 • Hron č. 8: 150 ks
 • Hron č. 9c: 200 ks

13.04.2019

ZARYBŇOVANIE
Dňa 13.04.2019 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov pstruhom Pd2 a Pp3 z vlastného chovu z chovného zariadenia v Cenove:
 • Bystrica - Pd2 105kg, Pp3 115kg
 • Starohorský potok - Pd2 40kg, Pp 60kg
 • Tajovka - Pd2 100kg, Pp3 100kg
 • Hutná - Pd2 30kg, Pp3 30 kg
 • Moštenica - Pd2 20kg, Pp3 20kg
 • Ľupčica - Pd2 30kg, Pp3 30kg
 • Malachovský potok - Pd2 20kg, Pp3 30kg
 • Lukavica - Pd2 20kg, Pp3 20 kg

11.04.2019
ZARYBŇOVANIE
Dňa 09.04.2019 prebehlo jarné zarybnenie kaprových revírov násadou K3 nasledovne:
 • VN Badín - 1400 kg
 • VN ZV Badín - 200 kg
 • OR Pod Rybou - 800 kg
 • VN Plavno - 1400 kg
 • VN Tŕstie - 200 kg21.03.2019
POZVÁNKY NA ŠKOLENIE
Pozvánky na školenie nových členov MsO SRZ Banská Bystrica, dospelí a deti.

14.03.2019
ZARYBŇOVACIE PLÁNY A ÚLOVKY V REVÍROCH ZA ROK 2018
20.02.2019
VYHLÁŠKA 2019
Výklad § 14 novej vyhlášky privlastňovania si rýb. GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE a VYSVETLÍVKY KU GRAFU.

02.01.2019
ZÁKON A VYHLÁŠKA 2019

2018


17.12.2018
NOVINKY NA ROK 2019
List a informácie pre členov MsO SRZ Banská Bystrica.

14.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Šťuka severná jednoročná: 200 kg
 • VN Badín - 80 kg
 • ZV Badín - 20 kg
 • Pod Rybou - 50 kg
 • HR Plavno - 20 kg
 • VN Tŕstie - 30 kg
   
14.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Karas striebristý: 500 kg
 • VN Badín - 150 kg
 • ZV Badín - 50 kg
 • Pod Rybou - 100 kg
 • HR Plavno - 150 kg
 • VN Tŕstie - 50 kg
       
09.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Jalec hlavatý jednoročný: 1 000 ks
 • Hron č.8 - 500 ks
 • Hron č.9c - 500 ks
    

09.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Nosáľ sťahovavý jednoročný: 1 000 ks
 • Hron č.8 - 500 ks
 • Hron č.9c - 500 ks
 

05.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Zubáč veľkoústy jednoročný: 3 300 ks
 • VN Badín - 1 100 ks
 • HR Plavno - 1 100 ks
 • Pod Rybou - 500 ks
 • ZV Badín - 300 ks
 • VN Tŕstie - 300 ks


30.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 200 kg
 • HR Plavno - 200 kg

17.10.2018
TERMÍNY VÝDAJA POVOLENÍ NA LOV HLAVÁTKY PRE ROK 2018
 • 22.10.2018 (Pondelok): 13:00 - 16:00 hod.
 • 24.10.2018 (Streda): 9:00 - 12:00 hod a 13:30 - 16:30 hod.
 • 29.10.2018 (Pondelok): 13:00 - 16:00 hod.

15.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný dvojročný: 800 kg
 • VN Badín - 250 kg
 • HR Plavno - 250 kg
 • Pod Rybou - 100 kg
 • ZV Badín - 100 kg
 • VN Tŕstie - 100 kg
       
13.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 120 kg
 • ZV Badín - 120 kg

09.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný jednoročný: 60 kg
 • VN Badín - 30 kg
 • HR Plavno - 30 kg
 

Karas striebristý jednoročný: 50 kg
 • VN Badín - 40 kg
 • ZV Badín - 10 kg
 

Pleskáč vysoký jednoročný: 4 000 ks
 • ZV Badín - 4 000 ks

 
Zubáč veľkoústy jednoročný: 350 ks
 • VN Badín - 350 ks


08.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný trojročný - 4 000 kg
 • VN Badín - 1 400 kg
 • HR Plavno - 1 400 kg
 • OR Pod Rybou - 800 kg
 • VN Tŕstie - 200 kg
 • ZV Badín - 200 kg


05.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Hlavátka podunajská trojročná: 34 kg
 • Hron č.8 - 16 kg
 • Hron č. 9b - 18 kg
 

01.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Podustva severná jednoročná: 17 000 ks
 • Hron č. 8 - 5 000 ks
 • Hron č. 9a - 3 000 ks
 • Hron č.9b - 8 000 ks
 • Hron č. 9c - 1 000 ks
     
29.09.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 420 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9b - 60 kg
 • Hron č. 9c - 40 kg
 • ZV Badín - 60 kg
 • HR Plavno - 160 kg

Lipeň tymiánový dvojročný - 380 kg
 • Bystrica - 30 kg
 • Starohorský p. - 20 kg
 • Tajovský p. - 20 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9a - 100 kg
 • Hron č. 9b - 110 kg

Pstruh potočný jednoročný - 21 000 ks., priemer 13 cm
 • Bystrica - 7 000 ks
 • Starohorský p. - 2 000 ks
 • Tajovský p. - 6 000 ks
 • Kordícky p. - 1 000 ks
 • Hutná - 500 ks
 • Moštenický p. - 1 000 ks
 • Ľupčica - 1 000 ks
 • Malachovský p. - 2 000 ks
 • Lukavica - 500 ks

31.08.2018
ROZPIS BRIGÁD
Rozpis brigád na 2. polrok 2018 tu>

27.08.2018
ZARYBŇOVANIE
Lipeň tymiánový jednoročný: 20 000 ks
 • Hron č. 8 - 3 000 ks
 • Hron č. 9a - 3 000 ks
 • Hron č. 9b - 11 000 ks
 • Cenovo - 3 000 ks
   

02.08.2018
ZARYBŇOVANIE
Lipeň tymiánový jednoročný: 8 300 ks
 • Hron č.9b - 8 300 ks

30.07.2018
ZARYBŇOVANIE
Mrena severná jednoročná: 350 ks
 • Hron č.9c - 350 ks

05.07.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný 400 kg
 • Starohorský potok - 50 kg
 • Bystrica - 70 kg
 • Tajovský potok - 60 kg
 • Hron č.8 - 70 kg
 • Hron č.9b - 90 kg
 • Hron č.9c - 60 kg

LOV a privlastňovanie zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara opäť povolený


Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši (RVPS LM) vydala dňa 14.6.2018 nové veterinárne opatrenie č.k. 2561/2018 (v prílohe), ktorým zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara. Naďalej však zostáva v platnosti zákaz privlastňovania boleňa dravého na  rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.

V priebehu prvého polroka 2018 zabezpečil rybársky hospodár spolu s pracovníkmi sekretariátu SRZ-Rada Žilina, Odboru tečúcich vôd a výroby pre RVPS LM z VN Liptovská Mara vzorky 3 kusov zubáča, 1 kus boleňa, 1 kus šťuky a 1 kus kapra, ktoré boli zaslané na rozbor zameraný na obsah ťažkých kovov v ich svalovine. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si dal zároveň na vlastné náklady vyšetriť ďalších 10 kusov zubáča veľkoústeho vo veľkosti od 48 - 63 cm. Zo všetkých uvedených vzoriek bola nadlimitná len vzorka boleňa dravého. Všetky uvedené vzorky dosiahli podlimitné hodnoty a preto Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši dnes (14.6.2018) zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho. Žiadame aby loviaci rybári postupovali pri love boleňa dravého v súlade s vydaným veterinárnym opatrením č. 2561/2018 a neprivlastňovali si boleňa dravého z VN Liptovská Mara.  Tento zákaz platí do jeho odvolania.

30.05.2018
ZARYBŇOVANIE
29.05.2018
Lipeň tymiánový jedenapolročný (15 cm): 4 000 ks
 • Hron č.9b - 4 000 ks

23.05.2018
ZARYBŇOVANIE
04.05.2018 | Kapor rybničný trojročný: 1 500 kg
 • VN Badín: - 600 kg
 • HR Plavno: - 700 kg
 • Pod Rybou: - 200 kg

29.04.2018 | Pstruh potočný dvojročný: 38 kg
 • Tajovský potok: 38 kg

26.04.2018
ZARYBŇOVANIE
26.04.2018 | Pstruh potočný trojročný: 180 kg
 • Bystrica - 120 kg
 • Starohorský potok - 60 kg

Pstruh dúhový dvojročný: 170 kg
 • Bystrica: - 110 kg
 • Starohorský potok:- 60 kg

25.04.2018
ZARYBŇOVANIE
25.04.2018 | Kapor rybničný trojročný: 2 500 kg
 • VN Badín - 800 kg
 • ZV Badín - 200 kg
 • Pod Rybou - 600 kg
 • Plavno - 700 kg
 • Tŕstie - 200 kg

22.04.2018 | Pstruh potočný dvojročný: 15 kg
 • Bystrica:- 15 kg

24.04.2018
OZNAM
Dňa 25.04.2018 sa bude v dobe od 7:00 hod. do 10:00 hod. zarybňovať kaprom rybničným (okrem HR Plavno).

15.04.2018
ZARYBŇOVANIE
14.04.2018 | Pstruh potočný trojročný: 220 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 80 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 30 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 20 kg
 • Lukavica: 20 kg

14.04.2018 | Pstruh dúhový dvojročný: 280 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 110 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 40 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 40 kg
 • Lukavica: 20 kg

Starohorský potok a Bystrica sa budú zarybňovať po poklese prietokov vody.
Pripravených je 160 kg pstruha potočného a 160 kg pstruha dúhového.
Návrat na obsah