30.10.2021 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

30.10.2021 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · 30 Október 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Zubáč veľkoústy jednoročný - 4 000 ks
  • VN Badín - 1 300 ks
  • ZV Badín - 400 ks
  • Pod Rybou - 600 ks
  • Plavno: - 1 300 ks
  • VN Tŕstie - 400 ks


    Návrat na obsah