27.04.2023 | HĽADÁME ROZHODCOV

Prejsť na obsah

27.04.2023 | HĽADÁME ROZHODCOV

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Tajomník MsO v OZNAM · Štvrtok 27 Apr 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbmsvmuskarenimajstrovstvasvetavmuskareni

Majstrovstvá sveta sa blížia. Hľadáme rozhodcov!


12. - 18. septembra 2023 sa uskutočnia plánované Majstrovstvá sveta v muškárení. Jedna z tratí bude aj na našom bystrickom úseku Hrona. 18. apríla sa porady organizačného štábu v Trstenej na Orave zúčastnil jeho člen za MsO B. Bystrica. tajomník Marcel Pecník. Spomedzi ozaj čerstvých informácií vyberáme:

  • Byť spoluorganizátorom MS je pre našu MsO veľkou cťou a výzvou, bude to spojené však aj s určitými malými obmedzeniami, o ktorých Vás v dostatočnom predstihu budeme informovať. Sledujte preto pravidelne našu stránku.
  • Hľadáme rozhodcov, ktorí budú v čase súťažných dní MS - streda - nedeľa: 13. - 17. septembra rozhodovať na našom úseku Hrona. Vyťaženosť je denne v čase cca 8:00 - 12:00. Rozhodcovia by mali byť športovými rybármi, ideálne muškármi, pretekárska skúsenosť vítaná, základná znalosť anglického jazyka vítaná - nie nevyhnutná. Rozhodcovia dostanú zaujímavú finančnú a vecnú odmenu od organizačného štábu a budú mať od našej MsO uznanú splnenú brigádnickú povinnosť za rok 2023. Záujem a údaje (meno, priezvisko, adresa, telefon. kontakt) prosím hláste na ryby.bb@gmail.com  Prosíme čím skôr!
  • Úž je spustená oficiálna www stránka majstrovstiev - www.wffc2023.com, na ktorú budú tiež postupne dopĺňané informácie.

Marcel Pecník
Tajomník MsO


Návrat na obsah