18.10.2022 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

18.10.2022 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · 18 Október 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Lieň sliznatý - 250 kg
  • VN Badín - 70 kg
  • ZV Badín - 30 kg
  • VN Tŕstie - 30 kg
  • OR Pod Rybou - 50 kg
  • HR Plavno - 70 kg
       


    Návrat na obsah