18.05.2023 | STÁLE HĽADÁME ROZHODCOV

Prejsť na obsah

18.05.2023 | STÁLE HĽADÁME ROZHODCOV

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Tajomník MsO v OZNAM · Štvrtok 18 Maj 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbmsvmuskarenimajstrovstvasvetavmuskareni

Stále je možnosť prihlásiť sa za rozhodcu

na Majstrovstvá sveta v muškárení


Organizačný tím MS stále hľadá vhodných kandidátov na rozhodcov, ktorí budú v čase súťažných dní MS - streda - nedeľa: 13. - 17. septembra rozhodovať na našom úseku Hrona. Vyťaženosť je denne v čase cca 8:00 - 12:00. Rozhodcovia by mali byť športovými rybármi, ideálne muškármi (nie je podmienkou), pretekárska skúsenosť vítaná, základná znalosť anglického jazyka vítaná - nie nevyhnutná. Rozhodcovia dostanú zaujímavú finančnú a vecnú odmenu od organizačného štábu a budú mať od našej MsO uznanú splnenú brigádnickú povinnosť za rok 2023. Záujem a údaje (meno, priezvisko, adresa, telefon. kontakt) prosím hláste na ryby.bb@gmail.com alebo 0907 813 888 - formou SMS správy. Následne dostanete ďalšie informácie. Účasť na takomto vrcholnom svetovom podujatí ponúkne každému, kto sa akokoľvek zapojí, možnosť zažiť neopakovateľné chvíle, veľa a naučiť a vidieť a spoznať priamo svetovú špičku v kráľovskej rybolovnej disciplíne - muškárení. Aj pre našu MsO SRZ B. Bystrica je cťou  výzvou byť, ako sa hovorí, pri tom...

Marcel Pecník
Tajomník MsO


Návrat na obsah