17.05.2023 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

17.05.2023 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · Streda 17 Maj 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Lieň sliznatý - 200 kg
  • VN Badín - 60 kg
  • ZV Badín - 25 kg
  • OR Pod Rybou - 30 kg
  • HR Plavno - 60 kg
  • VN Tŕstie - 25 kg


    Návrat na obsah