16.04.2023 | DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOK

Prejsť na obsah

16.04.2023 | DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOK

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Tajomník MsO v OZNAM · Nedeľa 16 Apr 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbdrk
Detský rybársky krúžok v Cenove

12. apríla sme mali rybársky krúžok v prírode. A nie hocikde. Rovno v našom rybochovnom zariadení v Harmanci - Cenove. Deti aj s rodičmi mohli na vlastné oči vidieť ako vyzerá také zariadenie, aký je jeho význam a samozrejme ryby - ktoré už o pár dní putovali do pstruhových revírov. Za SRZ MsO Banská Bystrica návštevníkov privítali hlavný hospodár Erich Styk, vedúci rybárskej straze a aj krúžku Roman Drienik a tajomník Marcel Pecník. Roman s Erichom následne prakticky ukázali a vysvetlili ako funguje zariadenie a umožnili deťom naživo vidieť a šetrne sa dotknúť aj krásnych pstruhov potočných a dúhových a lipňov. Veru, bolo vidieť, že zariadenie má efektivitu a význam a bystrická organizácia zabezpečuje pre svojich členov naozaj kvalitnéa atraktívne zarybnenie revírov.
Najbližšie bude "rybársky krúžok" v spolupráci so Stredoslovenským múzeom a SRZ MsO Banská Bystrica 22. apríla v sobotu v rámci Dňa Zeme čistiť brehy Hrona v Radvani - Od železničnej stanice. Pridáte sa?Návrat na obsah