15.12.2021 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

Prejsť na obsah

15.12.2021 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v DÔLEŽITÉ · Streda 15 Dec 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbdoleziteoznam
Odovzdávanie záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2021 prebieha na schodišti Rybárskeho domu, R. Nedeckého 2 nasledovne:

PONDELOK   03.01.                                      13:00 – 16:00 hod.
STREDA        05.01.        09:00 – 12:00 HOD  13:30 – 17:00 hod.
PIATOK         07.01.                                      13:00 – 16:30 hod.
PONDELOK   10.01.                                      13:00 – 16:00 hod.
STREDA        12.01.         09:00 – 12:00 HOD  13:30 – 17:00 hod.
PIATOK         14.01.                                      13:00 – 16:30 hod.

Výkazy o úlovkoch musia byť vyplnené – zosumarizované! Kto neodovzdá záznam o úlovkoch za rok 2021 v stanovenom termíne - 15.01.2022, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre rok 2022.

Záujemci o výdaj povolenia na lov od 01.01.2022 s termínom prevzatia 29.12.2021 sú povinní odovzdať záznam o úlovkoch a obálku s dokladmi potrebnými na výdaj povolení 27.12.2021 počas úradných hodín do pripravenej schránky na schodišti Rybárskeho domu.

Styk Erich
Hospodár SRZ MsO BB


Návrat na obsah