02.05.2022 | BADÍN CARP CUP 2022

Prejsť na obsah

02.05.2022 | BADÍN CARP CUP 2022

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v PRETEKY · Pondelok 02 Maj 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbpretekydospelivnbadin
Propozície

Pravidlá preteku !!! Poprosím o dôkladné prečítanie !!!

 • Termín preteku je 11. – 15.05.2022.
 • Pretek organizuje MsO SRZ Banská Bystrica.
 • Registrácia na pretek bude 04.05.2022 od 13:00 do 15:00 v kancelárii u hospodára na rybárskom dome, štartovné sa platí pri registrácii
 • Maximálny počet prihlásených tímov je limitovaní.
 • Stretávka na VN Badín je 11.05.2022 medzi 13:30 – 15:30 hod.
 • Losovanie sa začína o 15:30 hod.
 • Preteky začínajú 11.05.2022 o 17:00 a končia 15.05.2022 o 12:00 hod.
 • Organizátor má právo odmietnuť tím bez udania dôvodu!
   
Systém hodnotenia:
 
 • Bodovať budeme len ryby (kapor rybničný) od 7 kg a viac.
 • Do konečného poradia sa budú rátať 4 kusy najťažších rýb každého tímu.
 
Priebeh losovania:

1. kolo losovania:
 • Losovanie poradia, v ktorom si bude tím losovať lovné miesto – poradie podľa poradia zaplatenia štartovného.

2. kolo losovania:
 • Losovanie o lovné miesto.

Pravidlá pretekov:
 
 • Preteky sú tímové, 91 hodinové . Minimálny počet členov v tíme sú 2 členovia, v prípade jedného člena bude tím chytať len na 2 udice !!!
 • Metóda Zig Rig je Zakázaná !!!
 • Dĺžka nadväzca je maximálne 40 cm.
 • Pri zaplatení štartovného súhlasíte s kontrolou montáže počas preteku organizátorom. Hrubé porušenie pravidiel sa bude trestať  vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného !!!
 • Štartovné za tím: 120 € –  Štartovné sa uhrádza pri losovaní. Zaplatené štartovné sa nevracia.
 • Tím pozostáva z 2 rybárov + možnosť mať 1 pomocníka (osoba nad 18 rokov). Pomocník má rovnaké práva ako prvý a druhý člen tímu.
 • Maximálny počet tímov je 9.
 • Bójky, zavážacie loďky a nahadzovací sonar sa používať nesmú !!!
 • Chytať a kŕmiť je povolené len na boilies o minimálnej veľkosti 14 mm.
 • Maximálne povolené množstvo návnad a nástrah je 40 kg (spolu).
 • Organizátor si vyhradzuje právo skontrolovať toto množstvo.
 • Kŕmenie je povolené len z brehu – pomocou kobry, praku a kŕmnej rakety.
 • Počas pretekov je zakázané používať marker. Pred pretekmi v čase od 17:00 hod. do 19:00 hod. je povolené mapovanie dna markerom.
 • Organizátor povoľuje markrovanie dna v piatok 13.05.2022 od 9 hod. do 10 hod. a v sobotu 14.05.2022 od 9 hod. do 10 hod.
 • Iné mapovanie dna je cez pretek zakázané a aj akékoľvek označovanie lovného miesta.
 • Drvené boilies je povolené použiť len do PVA pančuchy alebo sáčkov.
 • Je zakázané používať drvené boilies na spombovanie.
 • Je prísne zakázané používať partikel, method mix a pelety .
 • Každý tím bude chytať na vyhradenom lovnom mieste. Lovné miesta na vode budú označené tyčovými bójkami. Prosíme vás, dopredu sa dohodnite s vašimi susedmi – dúfame, že všetci budú ohľaduplní a nebudeme musieť riešiť konflikty – ĎAKUJEME!
 • Každý tím musí mať váhu, vážiaci sak a 3 kusy prechovávacích sakov !!!
 • Každý tím chytá na 4 udice (2 udice/rybár) – každá udica = 1 háčik.
 • Lov povolený len metódou na ťažko.
 • Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen tímu, pomocník tímu alebo člen druhého tímu.
 • Každý tím musí mať buď kolísku alebo dostatočne hrubý matrac s výškou strán 25 cm pod rybu !!!
 • Veľký kaprový podberák  a dezinfekciu !!!
 • Ak chytený kapor uhynie, nepočíta sa do bodovania.
 • Váženie bude prebiehať priebežne.
 • Počas váženia musí byť prítomný rozhodca aj člen vedľajšieho tímu.
 • Údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca na: Zoznam bodovaných rýb.
 • Správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca aj člen vedľajšieho tímu. Čísla na rozhodcov dostane každý tím pred pretekom.
 • Od začiatku do konca pretekov sa musí udržiavať poriadok !!!
 • Hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu sa trestá vylúčením z pretekov bez náhrady.
 • O priebežných výsledkoch budú pretekári informovaní.
 • Za prvé porušenie pravidiel bude tímu udelená žltá karta a za druhé porušenie pravidiel je diskvalifikácia !!!
 • Konečný sumár výsledkov po ukončení preteku podpíše všetkých 8 zúčastnených tímov !!!
 • Každý tím súhlasí s týmito pravidlami zaplatením štartovného.
 • Každý loví na vlastnú zodpovednosť. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v dostatočnom časovom predstihu.
 • Ryba zaseknutá pred koncom preteku musí byť nahlásená rozhodcom do 15.05.2022 12:00 a následne musí byť zdolaná do 15.05.2022 12:15 hod.
 • Počas preteku môže ktorýkoľvek tím vzniesť protest voči porušeniu týchto propozícii, maximálne však do 15 minút po ukončení preteku. Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy v sume 50 €. V prípade zistenia oprávnenosti podaného protestu bude záloha v sume 50 € vrátená.
 • Pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak loví sa podľa platného zákona o rybárstve č. 216/2018 a vykonávacej vyhlášky č. 383/2018.
                                                                               
Každý zaregistrovaný pretekár udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so všetkými platnými predpismi SR a ako aj nariadeniami Európskej únie.


  Návrat na obsah